Khóa Cursillo đầu tiên được tổ chức ở căn nhà trên vào tháng Tám năm 1944 tại Cala Figuera, trên đảo Mallorca.

Trách vụ của Trường Lănh Đạo không phải là việc phát triển mọi thành viên trong Phong Trào để họ có khả năng lănh đạo, nhưng là để t́m kiếm và khám phá ra những người có sẵn những đức tính của người lănh đạo bên ngoài Phong Trào; Trường sẽ giúp họ một tiến tŕnh hoán cải và thăng tiến, giúp hoàn chỉnh tài năng và đặt để họ vào vị trí phục vụ những anh chị em cursillistas trong Phong Trào (Ai là người lănh đạo - CLW

III

Như chúng tôi đă nói, mặc dầu Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hăy theo Chúa, nhưng Chúa không hề bỏ đi sứ điệp của Người. Chúa luôn kêu gọi mọi người hăy thực thi các lư tưởng cao nhất nếu được. Không phải ai cũng được gọi làm  thành phần của Nhóm Mười Hai cả đâu, nhưng hết thảy mọi người đều được kêu gọi hăy nên trọn lành và nên thánh. Đối với công việc Cursillo cũng vậy. Mỗi người phải biết nhận ra tiếng gọi riêng của ḿnh. Tất cả chúng ta được kêu gọi thực thi Ngày Thứ Tư của chúng ta thật trọn vẹn, nhưng chỉ có vài người được gọi để thi hành công việc đặc biệt của Phong Trào Cursillo. Không phải ai cũng được kêu gọi tới Trường Lănh Đạo cả đâu. Chúng ta không bao giờ có thể bỏ đi những nguyên tắc của Cursillo hoặc của Trường Lănh Đạo chỉ v́ sợ rằng tất cả mọi người không được vào. Vậy th́ làm cách nào chúng ta có thể nhận thức được Chúa muốn chúng ta phục vụ ở đâu? Câu trả lời thật đơn giản - nhờ Cầu Nguyện. (Lm. Frank S. Salmani)

 

ĐỊNH NGHĨA Trường Lănh Đạo:

 

            Đây là nơi tiếp cận với thành phần ưu tú giúp soi sáng, tạo can đảm và thực thi sự hăng say không biết mệt mỏi bằng những phương tiện hay nhứt.

            Đây là nơi mà tất cả những người hiện diện rung động theo nhịp điệu của cùng một tinh thần và cùng một ư tưởng. Cũng là nơi mà  công việc tông đồ trở nên tự phát: người ta không rao giảng, họ sống trong sự kết hợp mật thiết; và đây là nơi mọi chân lư thật hợp thời bởi v́ tất cả đều muốn và đều sống những chân lư ấy. (Cấu Trúc Tư Tưởng tr.23)

DEFINITION

"It is contact with the best that throws light on, gives the courage and fulfills the best restlessness through the best means.

It is the place where all those present vibrate to the rhythm of the same spirit and the same opinion, where the apostolic is spontaneous: people do not preach, they live in close association; and where all truth is timely because all want it and all live it." (Structure of Ideas p. 23)

 

 

Trước khi thâu nhận các Cursillstas vào Trường Lănh Đạo, điều cần thiết là phải xem họ hội đủ hai đặc tính sau đây:

     a)      Thật sự kính sợ Cursillo do thái độ tràn đầy cảm phục đối với Phong Trào. Ḷng kính sợ thật sự này là chủ đề quan trọng của Trường; nhờ đặc tính này những khó khăn khi chia sẻ các bài nói (rollos)  xem ra giảm bớt rất nhiều.

Xin hiểu rằng ḷng kính sợ này là chủ đề chính, là tài liệu không nhận sự duyệt xét, và bất cứ sự duyệt xét nào đều không thành vấn đề cho một Trường Lănh Đạo chính thống, đứng đắn.

     b)      Hoạt động tông đồ có thể xác định được không phải qua hành vi, nhưng qua ḷng hăng say đạt tới những tiềm năng có thực.  (Cấu Trúc Tư Tưởng, tr.24) 24)

 

"Before admitting cursillistas to the School it is necessary to see whether they possess two qualification:

a) A real holy fear of the Cursillo that derives from an awe-filled attitude toward it. This holy fear is the key subject of the school; from this point the difficulties that giving a rollo represents  seem very small.

Let it be understood that this holy fear being the key subject, material that does not admit of examinations, any examination is out of the question for an authentic leaders' school.

b) Apostolic activity determinable not through action but through eagerness to reach its real possibilities." (Structure of Ideas p. 24)

 

TÂM THƯ CỦA TỔ CHỨC PT CURSILLO THẾ GIỚI (OMCC)

Tâm Thư này do anh Juan Ruiz viết và được phép in lại trong Thư Tín này.

 

ĐGH Bênêđictô XVI cũng gởi lời kêu gọi tương tự đến toàn thể Phong Trào và Cộng Đồng của Hội Thánh trong Hội Nghị các PT và CĐ khắp Thế Giới Lần Thứ Hai được tổ chức tại Roma từ ngày 26-5 đến 2-6-2006. ĐTC nói chúng ta cần học hỏi và đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về ơn đặc sủng của riêng ḿnh hầu có thể thấu hiểu tâm tưởng của vị sáng lập và áp dụng tâm tưởng ấy cho có hiệu quả.

 

Giờ đây v́ chúng ta đang trong tiến tŕnh học hỏi về Ơn Đặc Sủng của các Khóa Cursillo nhằm xác định cái ǵ là Chính Yếu, là Quan Trọng và cái ǵ là Phụ Thuộc, nên chúng ta cầu xin Chúa ban cho ơn khôn ngoan để có thể nh́n thấy và hiểu rằng các Khóa Cursillo với mục đích khác ngoài mục đích trên, trong thực tế không phải là các Khóa Học Kitô Giáo bởi v́ các khóa học này không nằm trong cốt lơi Ơn Đặc Sủng của “Các Khóa Học Hỏi về Kitô Giáo”.

 

 Nhờ học hỏi tài liệu của Hội Đồng Ṭa Thánh về Giáo Dân, trong bài phỏng vấn Ông Eduardo Bonnín do GM Paul Joseph Cordes thực hiện trong tập sách “Signos de Esperanza-Retrato de Siete Movimientos Ecclesiales” (Dấu Chỉ Hy Vọng: Một Thoáng Nh́n Về Bảy Phong Trào của Giáo Hội), chúng ta có thể xác nhận hướng đi mà Chúa Thánh Linh đă vạch ra cho chúng ta theo để thấu hiểu tâm tưởng của vị sáng lập Phong Trào của chúng ta.

.

Trong khi phỏng vấn Ông Bonnín, GM Cordes có nêu lên rằng: “Đặc Sủng của PT Cursillo được nối kết mật thiết với lịch sử của vị sáng lập. Phong Trào này được khai sinh trong một thời điểm rơ rệt trong lịch sử, với những đ̣i hỏi riêng mà chính ông [tức Bonnín] đă đáp ứng. Dưới ánh sáng lịch sử của cá nhân ông, đâu là những bước đầu tiên giúp nẩy sinh kinh nghiệm về Phong Trào này?” Và ông Eduardo đă chia sẻ kinh nghiệm của ḿnh…..

 

Sau đó, GM Cortes hỏi anh Eduardo, “Xin ông vui ḷng cho chúng tôi biết làm thế nào đặc sủng của ông được h́nh thành một cách cụ thể như thế? Ơn ấy được biểu lộ như thế nào trong những người tham gia vào Phong Trào của ông? Ông Eduardo trả lời và nói rơ ông không thích dùng từ “CỦA ÔNG” rồi tiếp tục nói, “Theo cách tôi hiểu th́ đặc sủng được h́nh thành với thời gian mỗi lần người ta ôm ấp, tha thiết với nó; những người tham gia, với tâm t́nh thích hợp, trong suốt ba ngày của Khóa Cursillo ắt hiểu được sứ điệp đơn sơ này và họ cố gắng chuyển sứ điệp ấy vào trong đời sống thực tại của ḿnh. Những ǵ họ học hỏi  trong Khóa Cursillo tất họ củng cố và khẳng định trong Hội Nhóm Nhỏ trên b́nh diện cá nhân và, bằng cách tham dự Ultreya trên b́nh diện xă hội.

 

Chúng ta cần học hỏi và đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về Đặc Sủng PT Cursillo để làm thế nào chúng ta có thể hiểu được phương pháp, tâm lư và thần học của ba ngày Khóa Cursillo. Và nhờ vậy, chúng ta thấu hiểu ba cuộc hội ngộ riêng tư, có tính cách cá nhân được cố công thực hiện trong ba ngày ấy; hội ngộ với chính ḿnh, với Thiên Chúa và với tha nhân. Người ta không bao giờ có thể gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa nếu không có cuộc gặp gỡ chân thật và toàn vẹn với chính ḿnh, một cuộc gặp gỡ đ̣i hỏi người ta phải hoàn toàn cởi mở. Và điều này khó có thể thực hiện được khi ta  bị gắn chặt vào các điều kiện, những giới hạn hoặc những ǵ thêm vào vốn là những thứ xa lạ hay mâu thuẫn với bản chất của cuộc gặp gỡ.

 

Từ lúc khởi đầu đă thiếu sự hiểu biết sâu sắc này, cho nên mới xảy ra t́nh trạng tách rời ơn đặc sủng mà chuyên biệt hóa Khóa Học, như tổ chức các Khóa Cursillos cho cả nam lẫn nữ, các Khóa một ngày, hai ngày, Khóa dành cho lứa tuổi, ngành nghề riêng biệt, hay theo đẳng cấp kinh tế hoặc xă hội. Tất cả những Khóa chuyên biệt như thế gây trở ngại cho ơn đặc sủng nguyên thủy bởi v́ mục tiêu của những Khóa này có những điều kiện, những hạn chế hay thêm thắt xa lạ làm giới hạn sự cởi mở của con người. Thí dụ, nếu một người nữ và một người nam tuy trong cùng một nơi chốn, song chức năng tâm, sinh lư và  tri giác của họ lại rất khác biệt, th́ sự cởi mở nội tâm cần thiết cho việc thấu hiểu sứ điệp của Khóa Học sẽ không đạt được. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta đang nói về một cuộc Hội Ngộ với Chúa Kitô một cách riêng tư và có tính cách cá nhân. Chứ không phải một cuộc hôn nhân hay họp mặt cộng đồng.

 

Trong tài liệu do ông Eduardo Bonnín và những người khác đă viết về Phong Trào Cursillo, chúng ta cũng thấy họ đâu có bao giờ nghĩ là các Khóa Học Hỏi Kitô Giáo có thể hỗn hợp nam nữ hay chuyên biệt hóa theo một cách nào đó. Hồi đó người ta luôn luôn nghĩ rằng các Khóa Cursillo chỉ dành cho một giới tính, nam hoặc nữ mà thôi. Thực ra các Khóa Cursillo hồi đó được bắt đầu với nam giới mà thôi, nhưng ông Eduardo Bonnín luôn luôn có ư định sẽ có các Khóa Cursillo tổ chức cho nữ giới nữa. Ông Bonnín đă phải tranh đấu với  GM Hervas và LM Juan Capo để nữ giới cũng có quyền b́nh đẳng như nam giới có thể tham dự Khóa Cursillo và không những chỉ là “vợ của Cursillistas” nhưng c̣n là một CON NGƯỜI (Trích sách ‘Lịch sử và Lưu niệm của các Khóa Cursillos’, F. Forteza). Và từ nguồn gốc của nó, người ta lúc nào cũng t́m kiếm các khoá sinh không đồng nhất về tuổi tác, về giai cấp xă hội, và về sinh hoạt ngoài đời, v.v….

 

Rất có thể các Khóa Cursillos cho cả nam lẫn nữ và/hay Chuyên Biệt cũng tuyệt vời và đúng như lời mô tả của những ai đă trải qua kinh nghiệm những khóa đó. Và tạ ơn Chúa những khóa đó mang lại kết quả như là phương tiện cho người ta đến gần Thiên Chúa và Giáo Hội hơn – tương tự như các phong trào khác và các PT thuộc Giáo Hội. Nhưng cùng lúc ấy cũng cần phải xác nhận rằng đó không phải là các Khóa Cursillos hay PT Cursillo. Thí dụ như Khóa Cursillo không phải là một Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân hay là một Khóa Tỉnh Tâm. Những khóa này có thể được gọi bằng một tên khác, nhưng không phải là một loại Khóa Cursillo hay Hội Học Kitô Giáo. Những khóa “chuyên biệt” này đi ngược lại chính Tâm Tưởng, Bản Chất, Mục Đích và Phương Pháp của Hội Học Kitô Giáo hay PT Cursillo.

 

Chúng ta hăy hồi tưởng lại trong Hội Nghị Thế Giới kỳ thứ 2 tại Roma, chúng ta có 104 phong trào và PT thuộc Giáo Hội hiện diện; họ đều được Hội Thánh công nhận. Và vẫn c̣n nhiều PT nữa đang trong tiến tŕnh sẽ được công nhận. Như thế, không cần phải thay đổi hoặc tân trang bất kỳ Đặc Sủng nào nhằm đáp ứng các dấu chỉ thời gian. Tạ ơn Thiên Chúa và Chúa Thánh Linh về những đặc sủng cho hầu hết mọi nhu cầu của Giáo Hội. Nếu điều chính yếu thay đổi th́ căn tính của chúng ta mất.

 

Kiko Arguello cho rằng các Khóa Cursillo thiếu chương tŕnh “Đào Tạo Giáo Sĩ” và ông ta bỏ PT Cursillo để thành lập “Phương Pháp Tân Giáo Lư” với nhiều phương cách đào luyện về giáo lư và hội thảo về ơn gọi linh mục.  Những giảng viên giáo lư và các ơn gọi linh mục thật tuyệt diệu, nhưng không liên hệ đến Bản Chất và Mục Đích của PT Cursillo.

 

Jaime Bonet cho rằng các Khóa Cursillos thiếu vắng “Lời Chúa”, không giống như ở các giáo xứ, bởi v́ Lời Chúa và việc học hỏi Lời Chúa là điều ngoại lệ, tương tự như những ơn gọi truyền giáo dành cho cả nam lẫn nữ và Jaime đă tách rời khỏi Cursillo và thành lập Tu Hội Lời Chúa, tức “Verbum Dei”.

 

Carlos Mantica, thay v́ thay đổi bản chất của Đặc Sủng PT Cursillo, cũng đă rời bỏ Cursillo và bắt đầu sinh hoạt với các nhóm khác ngoài PT Cursillo, với mục đích đáp ứng những dấu chỉ thời đại mà trong đó anh Carlos đă và đang sống.

 

Antonio Punyed cũng được yêu cầu tổ chức các Khóa Cursillos cho các Quân Nhân mà thôi. Anh ta thấy hay lắm nhưng không hề sử dụng danh xưng Cursillos, mà gọi là “Campeadas”.

 

Khóa Kairos ra đời cũng tương tự như thế (đó là các Khóa Cursillos được tổ chức trong trung tâm cải huấn). Nhiều tổ chức khác cũng đă được h́nh thành theo cách ấy, như “Youth Support Group” (tạm dịch ‘Hội Ngộ Nâng Đỡ Giới Trẻ’), Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân, Khóa Tiền Hôn Nhân, Phong Trào Gia Đ́nh Kitô hữu, v.v…

 

Nh́n thấy những dấu chỉ và nhu cầu của thời đại. Chúa Thánh Linh đă soi sáng nhiều người  khác và đây là cách thức mà nhiều phong trào và dịch vụ khác nhau đă được khai sinh để phục vụ cho người lớn, hôn nhân, giới trẻ, con nít, tù nhân, tĩnh tâm tại giáo xứ, các giáo lư viên, các thương gia Công Giáo, những người chiêm niệm, v.v… Ngay cả khi một số phong trào đă sử dụng thật nhiều hoặc chút ít nội dung của PT Cursillo, họ vẫn chọn một tên khác cho ḿnh mà bây giờ được nhiều người biết đến. Đó chỉ là vấn đề duy tŕ ‘tôn ti trật tự’ mà thôi.

 

Thánh Augustinô có nói một câu có thể áp dụng vào trường hợp này rất thích hợp và là câu nói mà ai cũng ưa thích, “Hăy duy tŕ trật tự và trật tự sẽ bảo vệ ta, bởi v́ sự huy hoàng của trật tự được gọi là cái hay, cái đẹp.”

 

Chính ông Eduardo Bonnín công nhận rằng trật tự này chưa đạt được một phần là do lỗi của chính ông khi trong cuộc phỏng vấn ông như đă nói ở trên, ông đă thú nhận, “Khi đề cập đến các Khóa Cursillos, chưa bao giờ có đối thoại. Tôi phải thú nhận rằng đôi lúc tôi không đúng khi dùng ngôi thứ ba số nhiều, nhưng khi nói mà dùng ngôi thứ nhứt số ít th́ ḷng tôi áy náy lắm. Giả thuyết hay nhứt đó chính là lỗi của tôi do việc tôi đă chọn giải pháp dễ dàng nhứt, đó là bắt sự thật mà tôi đă từng sống phải im lặng; nhưng không phải tôi làm như thế để chọn con đường dễ dàng nhứt, nhưng thật ra bởi v́ tôi đă từng trải qua nhiều kinh nghiệm và cảm nhận rằng trong vô vàn trường hợp vâng lời quan trọng hơn sự thật và ḷng tôi chỉ mong muốn các Khóa Cursillos được tiếp tục bất chấp mọi sự.

 

Ơn Đặc Sủng của PT Cursillo đặt nền tảng trên cá nhân con người và hoàn toàn nhắm tới đặc tính duy nhứt và phần riêng tư nhứt của con người, nhắm tới t́nh trạng trống rỗng nhứt của bản chất con người, hầu Chúa Kitô có thể đến trú ngụ, và để cùng với Chúa ở tận chốn sâu thẳm của tâm hồn, nhờ Ơn Chúa, con người có thể cảm thấy ḿnh duy nhứt, độc đáo và sáng tạo. Và nếu chúng ta muốn Đặc Sủng này phải được cập nhất hóa và đáp ứng với những dấu chỉ của thời đại, th́ những kẻ áp dụng phương pháp của nó cũng cần phải cập nhật hóa về Phúc Âm, tín lư và thực tại mà họ đang sống và cả thế giới nữa. Như vậy, sứ điệp của họ sẽ luôn luôn được cập nhật hóa khi đáp ứng với những dấu chỉ của thời đại mà tuyệt đối không cần phải thay đổi bất kỳ điều ǵ thuộc về bản chất Ơn Đặc Sủng. 

 

 

 

Các Bạn thân mến, bởi v́ tất cả các bạn đă dấn thân và quyết tâm phục vụ PT Cursillo, chúng tôi biết các bạn dành một t́nh yêu cao cả cho Ơn Đặc Sủng Hân Hoan Rao Truyền này mà chính Chúa Thánh Linh đă ban cho chúng ta. Chúng ta hăy cùng nhau kết hiệp cầu nguyện, học hỏi, sống đức tin cùng chia sẻ ơn đặc sủng này hầu chúng ta có thể thấu hiểu giá trị của ơn này và nhờ đó sẽ tiếp tục công việc truyền giáo cho tha nhân, miễn là chúng ta vẫn trung thành với Tâm Tưởng, Bản Chất, Mục Đích và Phương Pháp của Phong Trào Cursillo. De Colores,                     

 

                                      

Juan Ruiz

Chủ Tịch VPĐH/OMCC

 

HẬU CURSILLO

Những ǵ được thực hiện phù hợp với mục đích và phương pháp Cursillo đều lấy Hậu Cursillo làm mục tiêu cuối cùng. Tiền Cursillo và Khóa Học chỉ là những bước đầu tiến tới Hậu Cursillo. Giống như mọi thứ trong cuộc sống, việc này cũng phải trải qua một tiến tŕnh.

 

·       Tiền Cursillo – con người t́m kiếm Chúa Kitô

·       Khóa Cursillo 3 Ngày – con người gặp Chúa Kitô

·       Hậu Cursillo – con người theo Chúa Kitô; quanh năm sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.

 

Mục Đích PT Cursillo

Cursillo theo đuổi một mục đích hai mặt: mục đích tức thời và mục đích tối hậu:

Mục đích tức thời:

Đặt nền tảng để người ta sống những điều căn bản hầu trở nên Kitô hữu đích thực – t́nh yêu Thiên Chúa và t́nh yêu tha nhân, được cảm nghiệm qua ba cuộc gặp gỡ thiết yếu: gặp gỡ chính ḿnh, gặp gỡ Chúa Kitô và gặp gỡ tha nhân.

Mục đích tối hậu:

Đặt Kitô giáo làm “cột sống” (hay nền tảng) trong xă hội, với những người sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, phát huy t́nh yêu Thiên Chúa và tha nhân, sống đời sống thường ngày trong khi đó vẫn tiếp tục củng cố ba cuộc hội ngộ nói trên.

 

Mục Đích của Hậu Cursillo

Nói chung, mục đích tức thời của Khóa Cursillo sẽ đạt được nhờ Tiền Cursillo và Khóa Cursillo 3 Ngày. Mục đích tối hậu khởi sự từ  mục đích tức thời này, và dự tính sẽ đạt được trong giai đoạn Hậu Cursillo.

 

Mục đích căn bản của Hậu Cursillo là canh tân, gia tăng tốc độ và tiếp tục tiến tŕnh hoán cải của mỗi cá nhân, và nhờ đó có thể liên tục biến đổi các môi trường mà những cá nhân đó chịu trách nhiệm, đặc biệt là môi trường gia đ́nh, hàng xóm, sở làm, hội đoàn và những hoàn cảnh thế tục khác. Bởi v́ các môi trường này chỉ được biến đổi từ bên trong, cho nên chúng ta phải hướng dẫn các tân Cursillistas nhắm đến các môi trường thích hợp của chính họ. Không cần thiết phải t́m một công tác tông đồ mới hoặc môi trường mới cho họ khi họ rời Khóa Học.

 

Hậu Cursillo không hề có mục đích biến PT Cursillo thành một đoàn thể hay một tổ chức cho những người đă trải qua một Khóa Học Cuối Tuần. Cũng không có nhiệm vụ cung cấp nhân sự cho mọi thứ công việc của nhà thờ hay các dự án nhân sinh, cho dù những việc này có tốt đẹp cách mấy! Mục đích chính của Hậu Cursillo là cung cấp phương tiện cho mỗi cá nhân, giúp họ kiên tŕ cố gắng sống cuộc đời Kitô hữu đích thực, làm men muối ngay tại nơi chốn duy nhứt mà Chúa đă đặt để họ; trong các môi trường của họ.

 

Hậu Cursillo cũng không có mục đích cho người ta tham gia các Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreyas để chứng minh họ là Cursillistas; càng không phải quy tụ người ta lại để họ có thể xét ḿnh xem họ đă thực hiện một số công việc hay cam kết ǵ. Mục đích của Hậu Cursillo là giúp đỡ các Cursillistas nhận ra ơn gọi giáo dân của ḿnh là Giáo Hội một cách tự nhiên, đó là bản chất thế tục của giáo dân. Hơn nữa, Các Cursillistas nên sống ơn gọi giáo dân của ḿnh trong các cơ cấu trần thế nơi họ đang sống.

 

 

Những Phương Tiện Giúp Kiên Tŕ Trong Hậu Cursillo

 Ngay từ đầu, PT Cursillo lănh nhận trách nhiệm cung ứng một cộng đồng cho những ai đă trải qua Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần. Ngay trong cộng đồng này họ sẽ có người cùng đồng hành với ḿnh, được nâng đỡ, và được khuyến khích tăng trưởng và chia sẻ đời sống Kitô hữu chung với nhau. Có hai phương tiện căn bản giúp tăng trưởng và kiên tŕ trong đời sống Kitô hữu trrong giai đoạn Hậu Cursillo: đó là Hội Nhóm, cho cá nhân, và Ultreya, cho cộng đồng. Mặc dầu cả hai đều là cấu trúc của cộng đồng, nhưng Hội Nhóm chủ yếu giúp ích cho cá nhân, và Ultreya nhằm lợi ích của cộng đồng. V́ một phương tiện không thể thực hiện được nếu thiếu cái kia, cho nên cả hai đều cần thiết về mặt phương pháp. Cả hai đều quan trọng cho việc theo đuổi hướng đi của trọn đời sống chúng ta trong ánh sáng Phúc Âm và cơ hội chia sẻ đời sống với các tông đồ khác. Một Kitô hữu biệt lập là một Kitô Hữu tê liệt.  Một nhóm cũng thế nếu không liên kết với các nhóm khác.

 

Hậu Cursillo, qua Nhóm Thân Hữu và Ultreya, cống hiến một cộng đồng thiêng liêng gồm những người cùng ao ước có một thái độ hoán cải không ngừng, và sống theo thái độ ấy. Các Kitô hữu làm việc truyền giáo chỉ v́ họ là Kitô hữu. Đây là chương tŕnh duy nhứt Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta. Đây không phải là vấn đề “làm” những việc đạo đức, hay làm việc tông đồ nơi này, nơi kia khi có th́ giờ, hoặc khi chúng ta không có ǵ để làm. Cuộc đời Kitô hữu là một “việc tông đồ” và như vậy mọi hoạt động của họ phải là việc tông đồ.

 

Trường Lănh Đạo là Cột Sống của Ultreya

“Trường Lănh Đạo là cột sống của Ultreya tương tự như Toán Trợ Tá đối với Khóa Cursillo.”

 

Nếu Trường LĐ hữu hiệu, th́ qua các thành viên của Trường, các buổi Ultreyas cũng sẽ hữu hiệu. Không thể có các Hội Nhóm Nhỏ, các buổi Ultreyas và Trường LĐ chính thống, nếu thiếu vắng các thành phần lănh đạo là những người đă thấu hiểu mục đích và phương pháp của PT Cursillo, và cũng là những người dấn thân vào Phong trào, xem đó là ơn gọi Kitô hữu của họ.

 

Thành Phần Lănh Đạo/Toán Trợ Tá Khóa Học 

Nếu việc duy tŕ các tông đồ là nhiệm vụ của chúng ta trong tư cách là một phong trào, th́ ta có thể mạnh dạn lư luận rằng các thành phần lănh đạo và những kẻ có trách nhiệm đối với PT phải dành nhiều công sức cho giai đoạn Hậu Cursillo hơn bất kỳ giai đoạn nào khác của PT, kể cả Khóa 3 Ngày.

 

Mục tiêu gần của thành phần lănh đạo trong Hậu Cursillo là khích lệ và giúp đỡ các tân Cursillistas t́m một nhóm bạn hữu cũng là Cursillistas để họ có thể gặp gỡ và chia sẻ Ngày Thứ Tư của ḿnh. Rất tiếc, nhiều thành phần lănh đạo làm trợ tá Khóa Học không nh́n thấy điểm này là thiết yếu hoặc không cho đó là một phần quyết tâm của họ; đối với họ, một khi Khóa Học chấm dứt, mọi trách nhiệm của họ đối với các tân Cursillistas cũng chấm dứt luôn. Thậm chí thành phần c̣n lại của Trường Lănh Đạo cũng có ư nghĩ tương tự. Có lẽ, trong nhiều dịp khác, thay v́ là những người hướng dẫn kẻ khác, ta trở thành một trở ngại. Người tân Cursillista, lúc ấy vẫn c̣n “ở trên mây” ngay sau Khóa Cursillo, có thể đổ nhào khi nghe một trong những người “mang danh” lănh đạo nói với họ, “Không cần phải thêu dệt ..., xong cả rồi; bây giờ bạn cần trở về với thực tại ....” và người tân Cursillista nhận ra rằng Khóa Cusillo chỉ là một lối khoe khoang, một sự đánh lừa.

Chúa Giêsu, sau khi ở nhà Gia-Kêu, đă không dập tắt ḷng nhiệt t́nh của Gia-Kêu, trái lại Ngài khuyến khích anh ta nhiều hơn, “Hôm nay, ơn cứu độ đă đến căn nhà này...” (Luca 18:9). Chúng ta phải là những thành phần lănh đạo trong cả ba giai đoạn của Phương Pháp Cursillo để giúp đỡ những kẻ khác duy tŕ Chúa Kitô trong tâm hồn họ.

 

Sự Khích Động hay Dậy Men Tinh Thần Kitô giáo trong các Môi Trường 

PT Cursillo, làm theo tâm ư của Giáo Hội, luôn luôn nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân là yếu tố chính trong tiến tŕnh dậy men. Mặc dầu chúng ta là những người cố công hoạt động cho cộng đồng và việc truyền giáo, nhưng luôn luôn chính các cá nhân sẽ là những người thực hiện công việc này, đặc biệt những cá nhân đang tích cực hoạt động và đang lănh đạo kẻ khác.

 

Giáo Hội lúc nào cũng là men trong thế giới này; đó là sứ vụ của Giáo Hội và là lư do của sự hiện diện các phép bí tích trong thế giới ấy. Là giáo dân, chúng ta phải thông phần và chia sẻ trách nhiệm trong sứ vụ và sự hiện diện này.

 

Ngày nay, người tín hữu giáo dân nhờ tham gia vào chức vụ rao giảng của Chúa Kitô, nên được dấn thân đầy đủ vào công việc này của Giáo Hội. Đặc biệt, họ có trách nhiệm phải chứng tỏ chỉ có Đức Tin Kitô Giáo mới có câu trả lời hoàn toàn hợp lư cho các vấn nạn và niềm hy vọng mà chính đời sống đặt ra cho mỗi người và xă hội. Điều này có thể thực hiện được nếu người tín hữu giáo dân biết làm thế nào thắng vượt trong chính ḿnh t́nh trạng chia rẽ giữa Phúc Âm với đời sống, và một lần nữa trong các sinh hoạt hằng ngày trong gia đ́nh, sở làm và xă hội, họ có thể chọn một phương pháp hội nhập vào đời sống mà chỉ có nguồn cảm hứng và sức mạnh của Phúc Âm mới có thể thực hiện được một cách trọn vẹn” (Người Tín Hữu Giáo Dân – Christifideles Laici, #34).

 

Công việc truyền giáo không phải là việc của một cá nhân hay một hành động đơn độc; đây là công việc của cả Hội Thánh” (EN. #60).

 

Trên hết, Tin Mừng phải được loan truyền bằng chứng nhân. Hăy lấy thí dụ một Kitô hữu hay một nhóm Kitô hữu, đang sống trong chính cộng đồng của họ, chứng tỏ họ có khả năng thấu hiểu và chấp nhận, chia sẻ đời sống và vận mệnh với những người khác, tỏ t́nh liên đới với nỗ lực của mọi người cho bất kỳ điều ǵ cao quư và tốt lành. Ngoài ra, chúng ta hăy tin rằng họ tỏa ra đức tin của họ vào những giá trị vượt lên trên những giá trị hiện thời một cách đơn sơ và thản nhiên hoàn toàn, và họ tỏ ḷng tin tưởng vào những ǵ họ không thấy và không ai dám tưởng tượng nỗi. Qua chứng từ không bằng lời nói này, các Kitô hữu ấy khơi dậy lên nhiều nghi vấn không cưỡng lại được trong ḷng những kẻ được trông thấy các Kitô hữu ấy sống như thế nào: Tại sao họ như thế nhỉ? Tại sao họ sống cách này? Cái ǵ  hay người nào truyền cảm hứng hay thôi thúc họ? Tại sao họ lọt vào trí chúng ta? Một chứng nhân như thế đă là một sự loan truyền Tin Mừng một cách âm thầm và là một cách rất hữu hiệu và có tác động mạnh. Đây là một hành vi truyền giáo ban đầu của chúng ta” (EN, #21).

 

Truyền giáo là một tiến tŕnh dẫn đến việc dậy men, nhưng  không v́ thế mà nó giới hạn sự liên hệ riêng tư giữa con người với nhau, nhưng phải tiến hành trong những chiều kích rộng lớn hơn của đời sống và trong các hoàn cảnh cùng môi trường mà trong đó những người ấy sinh sống và làm việc.

 

Nhắc đến những nhu cầu của nhân loại, các sáng lập viên có thể nói một cách rơ ràng rằng, “Để được hữu hiệu, mỗi giải pháp tông đồ đều phải xét đến đời sống con người cần phải thanh tẩy một lần nữa ... chính v́ thế, chúng ta không những cần một giải pháp từng phần và có tính chất chủ nghĩa cá nhân, nhưng cũng cần một sự biến đổi của các môi trường bao gồm mọi người và mọi sự. Toàn thế giới phải được hồi phục từ nền tảng của nó. Phải được cải đổi từ trạng thái man rợ thành nhân bản và tiến tới siêu phàm” (The How and the Why).

 

Cursillo là một phong trào hoạt động nhằm xây dựng Giáo Hội trong thế giới ngày nay, nhờ sự hiện diện của đội ngũ giáo dân truyền giáo ngay trong các môi trường của ḿnh. PT Cursillo được h́nh thành dựa vào nguyên tắc đặt nền tảng trên Kitô giáo mà sự thánh thiện từ đời sống của con người đạo đức và cộng đồng Kitô hữu tràn ra trên những người và những trạng huống được tiếp xúc. Như thế sự đột phá chính của PT Cursillo là nhắm h́nh thành những nhóm giáo dân nóng ḷng muốn nên thánh và muốn làm tông đồ hầu tiến tŕnh này có thể khởi sự và bấy giờ việc Truyền giáo sẽ được tiến hành giống như men làm dậy bột.

 

Trong khi chúng ta là một Phong Trào đă hỗ trợ rất nhiều cho công việc hoán cải cá nhân, nếu đem so sánh th́ kết quả của những sự hoán cải này  chưa đạt được ngang với mức độ về mặt dậy men các cơ cấu xă hội. Trách nhiệm một phần là do loại chứng từ của những người trong PT dành cho những kẻ mới được hoán cải. Nếu loại chứng từ được duy tŕ ở mức độ hoán cải cá nhân mà không có chứng từ về sự hiệu quả của cộng đồng Kitô hữu, th́ như vậy đang có thiếu sót ǵ đây. “ Người vừa được phúc âm hóa rồi ra đi phúc âm hoá kẻ khác. Ở đây sự thật được trắc nghiệm, tiêu chuẩn truyền giáo: thật khó mà h́nh dung một người lănh nhận Lời Chúa và hiến ḿnh cho Nước Trời mà không trở nên một chứng nhân cho Lời Chúa và lần lượt loan truyền Lời Chúa” (EN, # 24).

 

Hàng triệu người, không thể kể hết, có thể xác nhận sự hữu hiệu của kinh nghiệm của họ về Khóa Cursillo hầu chứng minh sự hiện diện của PT là một sức mạnh tạo sự biến đổi. Nhưng vẫn c̣n cần cái ǵ khác hơn thế nữa kia. Như đă nói trước đây, sự hoán cải phải được tiếp diễn không ngừng, và phải là một tiến tŕnh liên tục nếu đó là một sức mạnh dậy men.

 

Chúng ta cần nhắc nhớ chính ḿnh rằng, tuy phương pháp kiên tŕ của Cursillo, đó là Hội Nhóm và Ultreya, là thiết yếu cho PT Cursillo, nhưng tự chúng không là cùng đích. Hai phương pháp này phải được các Cursillistas sử dụng như là phương tiện giúp họ nên thánh và trở thành những người truyền giáo trong thế giới ngày nay. Hội Nhóm và Ultreya là tiến tŕnh đào luyện và kiên tŕ để người Cursillistas sử dụng trong khi làm dậy men các môi trường của họ.